Времето споделено с децата, трябва да бъде изпълнено с радост, веселие и наслада.